DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC ir augstas tīrības pakāpe, kvaternārs amonija sāls un augsta lādiņa blīvuma katjonu monomērs. Tās izskats ir bezkrāsains un caurspīdīgs šķidrums bez kairinošas smakas. DADMAC var ļoti viegli izšķīdināt ūdenī. Tās molekulārā formula ir C8H16NC1 un molekulmasa ir 161,5. Molekulārajā struktūrā ir alkenilgrupa un tā var veidot lineāru homo polimēru un visu veidu kopolimērus ar dažādu polimerizācijas reakciju.